Villa Pergola

Villa Pergola je izgrađena na temeljima kuće u staroj jezgri grada Šibenika.
Kroz povijest je ova lokacija imala bitnu ulogu, zbog čega je cijeli dizajn logotipa inspiriran detaljima sa grbova starih plemićkih obitelji.
Okvir se sastoji od stiliziranih elemenata šibenskog pletera koji okružuju slovo P. Osim pletera, prema uglovima se protežu 4 kamena stupa pergole, prema kojima je kuća i dobila ime.
Slovo P u sredini grba, kao početno slovo kuće je stilizirano u obliku pergole koja stoji na kamenom stupu.