Domaći med

Etikete su aplicirane na osam različitih vrsta meda, koji se razlikuju u sastojcima i gramaži.
Glavna ilustracija s naslovom pokazuje sadržaj staklenke, a sa strane su navedeni udjeli svakog sastojka.
Etiketa je izrezana u obliku kapljica koje se slijevaju, pri čemu najduža kap predstavlja najveći udio sastojaka, a najkraća najmanji. Na vrhu je rezana valovito simbolizirajući oblik meda koji se prelijeva, pri čemu se nastojalo što više “otvoriti” površinu kako bi se vidjela unutrašnjost staklenke, odn. boja i sadržaj koji su bitni faktori prilikom odabira meda.

 

Domaći med etiketa